Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási feltételek a http://www.aproim.hu (http://www.aprohirdeteseim.hu) apróhirdetési oldal (továbbiakban aproim.hu) szolgáltatásainak  igénybe vevője általi használatának feltételeit tartalmazza.

A Felhasználási feltételek szempontjából felhasználónak minősül minden olyan 18. életévét betöltött magánszemély, vagy vállalkozó, aki megtekinti az aproim.hu-t, illetve aki hirdetést tölt fel, terméket kínál eladásra vagy hirdetésre ajánlatot tesz (a továbbiakban: Felhasználó).

A Felhasználó a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Felhasználási feltételeket. Az aproim.hu használatának megkezdésével a Felhasználó és az aproim.hu üzemeltetői között online szerződés jön létre, a jelen Felhasználási feltételekben foglalt feltételekkel. A regisztrációval létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az aproim.hu üzemeltetői nem iktatják azt. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett regisztrációs adatok igazolják.

Az aproim.hu mindent elkövet a szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a szolgáltatás folyamatosságát. Az aproim.hu nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket az aproim.hu-tól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett káros alkalmazások vagy programok okoznak.

Az apróhirdetéseket a Felhasználók saját maguk küldik be. az aproim.hu üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak ezek tartalmáért, hitelességéért, elérhetőségért, illetve ezek használatáért.

Az aproim.hu üzemeltetőinek nem áll módjában az apróhirdetések tartalmának, hitelességének, elérhetőségének az ellenőrzése, valamint az apróhirdetésekkel, az apróhirdetések tartalmával, a hirdetett termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges vitákban nem áll módjában állást foglalni.

A Felhasználók elismerik és vállalják, hogy az általuk beküldött, elküldött és a felhasználónevükhöz köthetően megjelent minden adatért és tartalomért saját maguk tartoznak felelősséggel. az aproim.hu üzemeltetői ezekért semmilyen felelősséget nem vállalnak. Az aproim.hu üzemeltetői a Felhasználók által közzétett tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az aproim.hu weboldalon nem megengedett olyan apróhirdetést feladni, amely:
- sérti a közerkölcsöt, erőszakos, indulatokat szít, obszcén kifejezéseket tartalmaz, a nyugalom megzavarására alkalmas
- bármilyen jellegű felnőtt, erotikus, pornográf tartalommal rendelkezik akár szöveges leírásban, akár képi megjelenítésben. Ebbe beletartozik a konkrét, vagy telefonos szolgáltatás, escort, vagy táncos munka, filmezés, fotózás, búvóhely és a különböző pirulák is
- illegális tartalommal rendelkezik, személyiségi, szerzői, vagy bármilyen egyéb jogot sért
- tartalma más weblap reklámozására irányul, kivéve a webshop-okat, illetve ha a konkrét termékhez, vagy cég szolgáltatásához kapcsolódik a honlap. Ez utóbbiba nem tartoznak bele a linkgyűjtemények, más apróhirdetési oldalak, különböző portálok, személyes honlapok, közösségi és rajongói oldalak, stb. Az aproim.hu nem linkmegosztó!
- értelmetlen, értelmezhetetlen, félrevezető tartalmú, magyartalan, vagy gépi fordítású
- címében url cím, link, hivatkozás szerepel.

Az aproim.hu oldalon webshop-ok hirdetése csak abban az esetben megengedett, ha legalább egy konkrét, a webáruház által forgalmazott termék szerepel a hirdetésben.

Az aproim.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy a Felhasználási feltételeknek nem megfelelő apróhirdetéseket automatikusan, figyelmeztetés nélkül töröljék.

Az aproim.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy a megtévesztő vagy többszörözött hirdetéseket automatikusan, figyelmeztetés nélkül töröljék. Akkor is, ha szó szerint ugyanaz van meghirdetve és akkor is, ha 1-2 kép, vagy szó ki van cserélve, de lényegében ugyanarról szól a tartalom - vélhetően azért, hogy az apróhirdetés folyamatosan a főoldalon, vagy egy hirdetési kategória elején legyen, illetve, hogy egyszerre több hirdetési kategóriában, illetve címen is szerepeljen. Az aproim.hu célja a kulturált hirdetési lehetőség biztosítása és nem az, hogy egyesek öncélúan teleszemeteljék az oldalt.

Az aproim.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy a nem megfelelő kategóriába feladott hirdetéseket automatikusan, figyelmeztetés nélkül áthelyezzék a megfelelő kategóriába.

Az aproim.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy a hirdetések mellékleteként feltöltött képeket előzetes értesítés és utólagos magyarázat nélkül törölje, ha azok más weboldalat reklámát tartalmazzák.

Az aproim.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy az előző feltételeket be nem tartó Felhasználók fiókját előzetes értesítés és utólagos magyarázat nélkül zárolják.

Az aproim.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy az aproim.hu bármely részéről bármilyen adatot előzetes értesítés nélkül töröljenek.

Az aproim.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy azon felhasználók fiókját töröljék, akik ideiglenes e-mail címmel regisztrálnak a weboldalra.

Az aproim.hu üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy a Felhasználási feltételt, az aproim.hu bármely részét, vagy egészét megváltoztassák, az aproim.hu bármely részét, vagy egészét ideiglenesen, vagy véglegesen szüneteltessék, értesítés nélkül is.

A Felhasználók elfogadják, hogy az aproim.hu üzemeltetőivel szemben semmilyen követeléssel, követelési joggal, számonkéréssel nem rendelkeznek.

A Felhasználók a weboldalt érintő kiemelten fontos változásokról, illetve eseteként személyre szóló ajándék akcióról e-mail üzenetben értesítést kaphatnak, mely üzenet semmilyen reklámot nem tartalmaz.

Adatvédelmi nyilatkozat
Az Ön által megadott adatokat  az aproim.hu kizárólag az apróhirdetés ellenőrzéséhez, szabálytalanság esetén későbbi bizonyításához, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el. Az aproim.hu weboldalon megjelent hirdetéseknek a más weboldalakra egy az egyben történő átvétele, más weboldalakon egy az egyben történő újraközlése nem  megengedett.

A hirdetések és az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy az aproim.hu birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.aproim.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Az aproim.hu weboldalon megjelent hirdetéseknek a más weboldalakra egy az egyben történő átvétele, más weboldalakon egy az egyben történő újraközlése nem megengedett. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. Az aprim.hu weboldalon megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

A Felhasználók kijelentik, hogy a weboldal használatával és a regisztrációval az előzőekben ismertetett feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják és azoknak megfelelően használják az aproim.hu weboldalt.